Quines dades tenim?

A la Unió Europea (UE) se sap que hi ha 219,9 milions de llars i que, de mitjana, a cada llar s’inverteix el 40% dels ingressos per pagar l’habitatge. També se sap que el 16,8% de les famílies (gairebé uns 40 milions) viuen en condicions d’amuntegament i que el 4,8% de les famílies (uns 11 milions) afronten una situació de privació d’habitatge, segons dades de Feantsa i la fundació Abbé Pierre.

En aquest sentit, l’informe de Condicions de Vida a Europa afirma que, dels 118 milions de persones que viuen a la UE, el 23,5% viuen en situació d’exclusió.

A tots els països europeus ha augmentat en els darrers anys el nombre de persones que dormen al carrer, excepte a Finlàndia, tal com mostra la infografia. Però no hi ha una xifra total perquè no hi ha criteris comuns per recollir aquest tipus d’informació i el càlcul no és fàcil.

 

Què s’està fent?

La Carta Social Europea garanteix a l’article 31 el dret a l’habitatge. Parla de promoure l’accés a un habitatge digne, de prevenir i reduir el fenomen del sensellarisme de manera progressiva i d’aconseguir que el preu de l’habitatge permeti accedir a un habitatge a les persones amb menys recursos. Es tracta d’una eina important per lluitar contra la pobresa i l’exclusió; l’Estat espanyol encara no l’ha ratificat.

En l’actualitat, la UE ha assumit 17 reptes aprovats l’any 2015 per les Nacions Unides i que, entre d’altres, es proposen abans de l’any 2030 que les ciutats siguin espais inclusius, així com l’accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles.