Localitzador

Has vist algú dormint al carrer? Avisa’ns!

En aquesta època de pandèmia per covid-19, necessitem més que mai saber quantes persones viuen al carrer. Aprofita els teus desplaçaments habituals per indicar-nos si hi ha persones sense llar al teu barri!

Aquests dies, estem detectant situacions de sensellarisme més invisible, sensació de por i incertesa i també urgència de cobrir necessitats bàsiques perquè hi ha recursos tancats i perquè, en general, les places d’allotjament d’emergència que s’han creat no s’adequen a les necessitats de totes les persones.

Aquests dies reforcem l’acompanyament al carrer, ajuda’ns a localitzar les persones!

Descripció de la persona que veus al carrer

On és? *
Quantes persones són? *
És el primer cop que les veus? *
On dormen? *
Tenen animals? *
Observacions *
Quan veus a aquestes persones? *

Camps obligatoris *