Tenir una llar

L’habitatge és un dret al qual tothom hauria de poder accedir perquè no es tracta d’un luxe sinó d’una necessitat bàsica. Un habitatge proporciona estabilitat, intimitat i seguretat i és clau perquè les persones que han viscut al carrer puguin transformar la seva situació.

Creiem que els recursos s’han d’adaptar a les persones i amb aquest objectiu hem buscat diferents solucions residencials durant anys. Des del 2014, Arrels aposta pel model Housing First, que prioritza l’accés des del primer moment a un habitatge individual, digne i estable posant la persona al centre i tenint en compte la seva opinió. L’accés a l’habitatge, en imatges.

I què fem des d'Arrels?

Sabem que tenir una llar és més que tenir un sostre

Tenir una llar no és només tenir un sostre; significa millorar la salut, recuperar la relació amb l’entorn i aprendre a gestionar el temps i els ingressos. Arrels sosté el criteri de la plataforma europea Feantsa i parla preferentment de ‘sense llar’ i no ‘sense sostre’ per posar èmfasi en l’aspecte vivencial, familiar i cultural. Una persona sense llar és aquella que ha perdut alguna cosa més que un espai per viure, perquè s’ha quedat sense recursos i lligams.


Promovem el 'Housing First'

Housing First significa ‘la casa primer’ i ofereix a persones que es troben en una situació de màxima vulnerabilitat l’oportunitat d’accedir directament a un habitatge individual, estable i permanent. El paper d’Arrels és acompanyar respectant el procés i les decisions de la persona, oferir suport social i no condicionar l’habitatge a factors com deixar de beure o seguir una pauta de medicació. Es basa en tres requisits: la persona ha d’aportar el 30% dels seus ingressos; ha d’acceptar una visita setmanal de seguiment social i mantenir un bon veïnatge.


Garantim l'allotjament estable

Entrar a viure en un pis significa recuperar l’autoestima, habilitats domèstiques i relacionals. Al 2020, hem allotjat 235 persones sense llar, la majoria de les quals estan en pisos individuals. Algunes d’aquestes persones tenen una salut fràgil i necessiten suport per dutxar-se o treure la pols de casa. Arrels les acompanya amb suport domiciliari i, en alguns casos, sorgeix suport entre els companys de pis amb tota naturalitat. D’altra banda, s’intenta respectar les necessitats d’intimitat de les parelles.


Proporcionem allotjament adequat a les necessitats

Què passa amb el percentatge de persones que fa molts anys que viuen al carrer i que ens diuen que no volen viure en un allotjament estable? A Arrels els oferim un espai segur i acollidor on passar la nit i començar a enfortir vincles. Ho fem al Pis Zero, un recurs de baixa exigència per a persones que fa molt de temps que viuen al carrer i no han trobat cap recurs que s’adapti a les seves necessitats. Es concep com una prolongació del carrer i la normativa és molt flexible; s’hi pot beure, accedir amb animals de companyia, dormir a la terrassa, etc.


Disposem d'una llar per a persones amb salut fràgil

El carrer deteriora la salut, tant a nivell físic com mental. Moltes persones sense llar pateixen diversos trastorns crònics que no els permeten viure de forma autònoma i dificulten aconseguir una plaça en recursos públics i privats. Això passa, per exemple, quan una persona té problemes de salut mental i alcoholisme.

Arrels acull aquestes persones a la Llar Pere Barnés.


Tenim un taller de cerca d'habitacions

Algunes persones vinculades a Arrels dormen en habitacions llogades a particulars. Per donar resposta a aquesta necessitat, Arrels compta amb un Taller de cerca d’habitacions que posa en contacte llogaters amb persones que atenem i que cerquen una habitació.

Es tracta d’una tasca difícil ja que els preus de les habitacions s’han disparat i les opcions d’allotjament per a les persones més vulnerables es redueixen.


"Per fi, un pis al meu nom"

Qui sent que té una casa sent que és algú. Amb aquest objectiu, Arrels dona suport en els tràmits necessaris perquè persones sense llar puguin aconseguir pisos propis, a nom de la persona que hi viu i no de l’entitat. Arrels continua acompanyant la persona i oferint suport social.


Lluitem contra la soledat

Quan una persona viu al carrer trenca la majoria, sinó tots, els vincles socials que tenia i un dels esforços importants que ha d’afrontar quan surt del carrer és adaptar-se a un nou entorn, tornar a crear una xarxa social i afrontar la soledat. Quan la persona entra en un pis a viure sola, la soledat també està present i cal pensar com treballar-la perquè la persona tingui opcions més enllà de quedar-se a casa veient la televisió o venir al centre obert d’Arrels.


Busquem habitatge a preu assequible

En aquests moments, Arrels ofereix allotjament en habitatges que es troben a Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Granollers, Vilassar de Mar i L’Hospitalet de Llobregat. Trobar pisos petits i a un preu inferior als 500 euros, però, està sent impossible degut a la situació del mercat immobiliari. A més, ens hem trobat reticències per part dels llogaters, amb por a què en el seu habitatge visqui una persona que ha dormit al carrer. Tens un pis per llogar?


Treballem en xarxa a favor de l'habitatge

Arrels treballa amb altres entitats de Barcelona en el marc de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social per fer més efectius els recursos d’allotjament existents destinats a persones sense llar.

També formem part de la Fundació Mambré, que vol donar una resposta més específica a les necessitats residencials i laborals de les persones sense llar.