Cuidar-se

Viure al carrer deteriora la salut perquè la persona està exposada a molts riscos com la violència, el fred, la pluja o les insolacions, però també ha d’afrontar dia a dia la por, la inseguretat i la manca de descans. Segons el Cens 2018 de persones que viuen al carrer, el 46% diu patir problemes de salut física i el 25,1% tenir malalties cròniques.

Viure al carrer també afecta la salut mental. En algunes ocasions, les persones presenten més d’una patologia i no troben resposta en cap centre. El repte és trobar recursos adequats i estables adaptats a les necessitats d’aquestes persones.

I què fem des d'Arrels?

Acompanyem al metge

Les persones sense llar, malgrat els problemes de salut que pateixen, es desvinculen sovint de la xarxa sanitària. A Arrels fem de pont i les acompanyem als ambulatoris, hospitals i centres de seguiment de tractament de toxicomanies.

L’any 2017 es van realitzar 2.222 acompanyaments al metge i a la xarxa de salut mental.


Fem visites a l'hospital

A tothom li agrada rebre visites quan està hospitalitzat. Per això, un equip de persones voluntàries i col·laboradores es dedica específicament a visitar i acompanyar persones sense llar que han d’estar més o menys temps a l’hospital.

Coses tan senzilles com portar una pinta o un pijama, regalar un llibre o una revista i oferir una estona de companyia milloren anímicament la salut de les persones.


"No tinc targeta sanitària"

Sovint les persones que viuen al carrer no tenen targeta sanitària ni cap tipus de documentació perquè l’han perdut o els l’han robat. Segons el Cens 2018 de persones que viuen al carrer, només el 44% de les persones enquestades tenen targeta sanitària, una dada que baixa per tercer any consecutiu.

L’acompanyament facilita tramitar de nou la documentació i dotar d’accés a la sanitat a persones que viuen al carrer.


Oferim atenció psicològica

Quan una persona surt del carrer s’enfronta a noves situacions i a diferents sentiments. A Arrels tenim un equip de suport psicològic per ajudar a aquestes persones a tirar endavant.

Treballa a través de teràpies individuals o grupals i es coordina amb la resta d’equips de l’entitat per valorar els nivells d’estrès, depressió i altres aspectes de la salut mental i emocional de les persones.


Vetllem pel benestar mental

Algunes persones sense llar pateixen greus problemes de salut mental, com esquizofrènia o trastorn psicòtic. Arrels no té psiquiatres en plantilla però treballa de forma coordinada amb la xarxa de salut normalitzada i el programa de salut mental per a persones sense llar a Barcelona (ESMES).

Des del 2015, a més, Arrels vol aprofundir en el coneixement i el diagnòstic neurològic per entendre millor els trastorns de conducta i oferir una mirada més integral a la persona.


Acompanyem en les addiccions

A Arrels també acompanyem persones amb addiccions com l’alcohol. En alguns casos, s’acompanya la persona en el tractament de desintoxicació i d’altres es treballa des de la reducció de danys, sempre respectant la voluntat i els temps de les persones.


Sabem que tenir una llar millora la salut

Algunes persones ateses pateixen dos o més trastorns, com una malaltia mental i una addicció a l’alcohol, i no troben on recuperar-se. En aquests casos entra en joc la llar Pere Barnés d’Arrels, que acull persones que han viscut al carrer i tenen la salut fràgil, tant física com mental, mentre s’intenta trobar plaça en un altre recurs especialitzat.

El 2017, hem pogut garantir el servei residencial per a 54 persones que coneixem.


Vetllem per recuperar els hàbits alimentaris

Les persones que viuen al carrer pateixen desordres alimentaris i no tenen una alimentació sana. A Arrels intentem que tornin a fer tres àpats diaris.

  • A la llar tenim un menjador per a les persones residents i per a altres persones que coneixem i que viuen o han viscut al carrer.
  • També prepara menjar per a emportar perquè les persones que viuen en un pis d’Arrels i no saben cuinar puguin fer els àpats a casa.


Disposem d'una farmaciola

La majoria de les persones que coneixem necessiten tractaments mèdics pautats pel metge però moltes d’elles tenen dificultats per guardar i administrar-se la medicació.

A Arrels tenim un servei de farmaciola des d’on es dispensen els medicaments que cadascú necessita.


Oferim servei de podologia

Viure al carrer implica haver de desplaçar-se a peu tot el dia d’un lloc a l’altre i sovint amb un calçat no del tot adequat, de manera que els peus se n’acaben ressentint.

Per això és tan important el servei de podologia d’Arrels que, un cop a la setmana, tracta petits problemes dels peus de les persones que atenem al centre obert.


Promovem la música contra l'apatia

La música s’ha convertit en una bona aliada per al benestar de persones sense llar a Arrels ja que permet relacionar-se, enfortir vincles i passar una bona estona.

A la llar, a més, es converteix en una gran eina terapèutica per afrontar l’apatia, que afecta a un 77% de les persones residents.