L’equip d’Arrels està format per persones voluntàries, persones col·laboradores que viuen o han viscut al carrer i un equip de persones contractades que garanteixen el funcionament de l’entitat.

 • Actualment més de 400 persones voluntàries dediquen, com a mínim, un matí o una tarda a la setmana a col·laborar als diferents serveis i departaments de l’entitat. Arrels som una entitat de voluntariat i sense l’equip de voluntariat no aixecaríem la persiana. Fes-te voluntari/a.
 • Una trentena de persones que viuen o han viscut al carrer també estan implicades en l’entitat. Col·laboren, per exemple, amb l’equip de manteniment i logística, fan xerrades i sensibilitzen grups de joves, formen part de l’equip directiu o col·laboren en tasques de missatgeria o al rober de l’entitat. Durant el 2020 i, a causa de la pandèmia, només hem pogut comptar amb 13 d’elles.
 • L’equip contractat està format per 78 persones: educadors i educadores, treballadors/es socials, advocades, infermeres, conserges, professionals de la comunicació, informàtics, experts en finançament, tècnics de manteniment i logística, etc.

Àrees d’actuació

Atenció directa

Suposa el 76% del pressupost d’Arrels.

 • L’equip d’acollida
  Està format per l’equip de carrer, que recorre els carrers de Barcelona visitant les persones que hi viuen des de fa més temps i establint-hi un primer vincle de confiança; i l’equip del centre obert, on es realitza una primera atenció a les persones que ens visiten proporcionant orientació, acompanyament i serveis bàsics com les dutxes, el rober, la farmaciola, la consigna o la recepció de correspondència.
 • L’equip de suport a la persona
  Atén de forma individualitzada les persones que viuen en un pis d’Arrels. Treballa perquè tinguin garantides les necessitats bàsiques i accedeixin i es mantinguin en un habitatge digne i adequat a les seves necessitats. L’objectiu és potenciar l’autonomia, respectant les decisions i el ritme de la persona.
 • L’equip de la llar Pere Barnés
  Proporciona un espai residencial a persones que han viscut al carrer i que tenen la salut fràgil, amb la voluntat que es recuperin tant anímicament com físicament.
 • L’equip del taller La Troballa
  Treballa al costat de persones que viuen o han viscut al carrer potenciant la convivència, la recuperació d’hàbits i la creació de productes artesanals.
 • L’equip jurídic
  Assessora jurídicament les persones que acompanyem, denuncia casos de discriminació o violència, incideix en la normativa relacionada amb persones sense llar i gestiona els aspectes legals de l’entitat.
 • L’equip de consergeria
  Dona suport als diferents espais de l’entitat garantint l’acollida, la recepció i la seguretat de les persones.
 • L’equip d’acompanyament a hospitals i residències
  Proporciona suport logístic i afectiu a les persones vinculades a l’entitat que ingressen a l’hospital o en una residència, amb l’objectiu d’oferir companyia i facilitar la seva adaptació.
 • L’equip de suport psicològic
  Realitza teràpia individual i grupal amb persones que viuen o han viscut al carrer vinculades a l’entitat.

Sensibilització i incidència

Significa el 9% del pressupost d’Arrels.

 • L’equip de comunicació i incidència
  S’encarrega d’informar, orientar i sensibilitzar sobre la problemàtica del sensellarisme, la tasca d’Arrels i com implicar-se per fer possible #ningúdormintalcarrer. També treballa per fer propostes, revisar i millorar les polítiques socials actuals.

Gestió interna i voluntariat

Aquest departament assumeix l’estructura de l’entitat i suposa el 12% del pressupost d’Arrels.

 • L’equip de gestió interna
  Treballa des de diferents àmbits -informàtic, recursos humans, socis i donants, administració i finançament- per garantir el bon funcionament i la continuïtat de l’entitat. Inclou també l’equip de manteniment i logística, que vetlla per mantenir en bones condicions tots els espais de l’entitat (centre obert, Llar Pere Barnés, taller La Troballa, Pis Zero, Pis de Sant Antoni i pisos individuals i compartits).
 • L’equip de gestió de voluntariat
  S’encarrega de coordinar un dels pilars més importants d’Arrels: les persones voluntàries dels diferents espais i serveis, les seves funcions i les seves necessitats.

*Durant el 2020, un 3% del pressupost d’Arrels ha anat dirigit a fer front a la crisi de la Covid-19.

 

L’equip directiu d’Arrels

L’equip directiu d’Arrels s’encarrega de donar suport al director en les decisions executives de l’entitat i mira sempre a mig i llarg termini.

Està format per:

 • Davide Andreoli, persona que ha viscut al carrer.
 • Camilo Méndez, persona que ha viscut al carrer.
 • Esther Meya, voluntària de l’equip jurídic.
 • Maite Bosch, voluntària del centre obert.
 • Paola Contreras, cap de gestió de voluntariat.
 • Ester Sànchez, cap de suport a la persona.
 • Marta Pulgar, cap de comunicació i incidència.
 • Beatriz Fernández, cap de l’equip jurídic.
 • Elisabet Pascual, cap de gestió interna.
 • Marta Maynou, cap d’acollida.
 • Rocío Alonso, cap del taller La Troballa.
 • Laia Vila, cap de la Llar Pere Barnés.
 • Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació.

 

El patronat d’Arrels

El patronat és el màxim òrgan de responsabilitat d’Arrels. Vetlla i marca les línies estratègiques a mig i llarg termini. Està format per persones de diferents àmbits professionals que vetllen perquè totes les actuacions segueixin la missió, la visió i els valors de l’entitat.

Actualment el formen:

 • President: José Javier Ordóñez.
  Advocat i Doctor en Dret. Professor de Dret Internacional Privat a la Universitat Pompeu Fabra i Director Adjunt de l’Institut Borja de Bioètica.
 • Secretària: Maria Iglesias.
  Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses. Actualment és directora d’ocupabilitat de la Fundació Nous Cims.
 • Vocal: Enric Gotanegra.
  Ha estat treballador d’Arrels a l’equip d’atenció a persones sòcies i donants i actualment és voluntari a l’equip de carrer i a l’equip d’empreses de l’entitat.
 • Vocal: Eduard Sala.
  Llicenciat en Filosofia i Lletres i educador social. Actualment és coach, formador i cap de l’Àrea Social de Càritas Diocesana de Barcelona.
 • Vocal: Miquel Fuster.
  Il·lustrador i autor de la novel·la gràfica “Miguel, 15 años en la calle”, una peça autobiogràfica on explica les experiències viscudes durant aquest temps als carrers de Barcelona.
 • Vocal: Teresa Bermudez.
  Llicenciada en Psicologia i diplomada en Infermeria. Actualment és coordinadora dels projectes Llars i Insula a Sant Joan de Déu – Serveis Socials Barcelona.
 • Vocal: Montserrat Lamoglia.
  Infermera i Doctora en Promoció de la Salut. Professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
 • Vocal: Francesc Mateu.
  Metge, especialista en Medicina tropical. Ha treballat en temes de cooperació internacional i migracions a Oxfam Intermón; a Amèrica Llatina, Àfrica i a casa nostra. També ha treballat per la inclusió escolar i social de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Vocal: Francina Alsina.
  És voluntària d’Arrels des de l’any 1989. Durant 8 anys, ha estat presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Actualment, presideix la Taula del Tercer Sector Social, de la qual ja havia estat membre de la Junta Directiva en el període 2007-2009.

Coneix l’equip d’Arrels.

Treballa amb nosaltres.