Titular del web i dades de contacte

https://www.arrelsfundacio.org és un domini a Internet titularitat d’ARRELS FUNDACIÓ, inscrita amb el número 1174 en el Registre de Fundacions de la Generalitat, a Barcelona, amb CIF G61611364 i adreça al c/RIERETA, 24, BAIXOS, 08001 de Barcelona. Pot posar-se en contacte amb nosaltres:

Condicions d’ús del web

Aquestes condicions d’ús regulen l’accés a aquest web per part dels clients d’ARRELS FUNDACIÓ i demés usuaris d’Internet. Només per fer servir aquest web, l’usuari manifesta l’acceptació, sense reserves, de les condicions d’ús.

ARRELS FUNDACIÓ es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés al web, així com els continguts que s’hi inclouen, o les condicions d’ús recollides en aquest document.

La prestació del servei d’aquest web i les seves condicions d’ús, es regeix per la llei espanyola. Les parts, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls-hi, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Limitació de responsabilitat

El contingut d’aquest web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. ARRELS FUNDACIÓ rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació que no hagi elaborat, o que s’hagi publicat sense la seva autorització i en nom seu, així com la responsabilitat que es derivi de la mala utilització, feta per tercers, dels seus continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o bloquejar-los, de manera temporal o definitiva.

L’usuari exonera ARRELS FUNDACIÓ de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de la disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o d’aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o de les màquines i programes utilitzats per a la navegació.

Ja que la naturalesa d’Internet està basada en el concepte d’hipervincles, pot ser que aquest web inclogui enllaços a d’altres webs. ARRELS FUNDACIÓ declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització dels enllaços a d’altres webs.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquest web: textos, imatges, marques, logotips, arxius d’àudio i vídeo, botons, arxius de programes, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, està protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Intel·lectual i Industrial. Si no s’indica el contrari, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a ARRELS FUNDACIÓ. L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de la propietat intel·lectual.

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no suprimir, eludir o manipular el copyright i d’altres dades identificatives dels drets d’ARRELS FUNDACIÓ o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin incloure’s en els continguts. L’usuari també s’abstindrà de fer servir els continguts i, en particular, la informació de qualsevol mena obtinguda a través del web per a trametre publicitat, comunicacions amb fins de venta directa o amb qualsevol altre mena de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera la informació esmentada.

https://www.arrelsfundacio.org és un domini registrat per ARRELS FUNDACIÓ. No pot ser utilitzat, a no ser que es tingui una autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin d’ARRELS FUNDACIÓ, de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit d’ARRELS FUNDACIÓ.

Política de privacitat i protecció de dades

Dades sol·licitades

Per accedir a alguns dels espais del web caldrà facilitar determinades dades personals que seran tractades de forma automatitzada. Aquestes dades estan emmagatzemades en fitxers degudament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sota la titularitat d’ARRELS FUNDACIÓ.

El responsable del fitxer (ARRELS FUNDACIÓ) es compromet a complir amb el deure de secret contemplat a l’art. 10, de la LOPD, respecte de les dades contingudes al fitxer.

Exercici dels drets. Habeas data

El titular de les dades té la possibilitat d’exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, respecte a que totes les seves dades constin emmagatzemades en el fitxer d’ARRELS FUNDACIÓ. Els drets esmentats podran ser exercits mitjançant correu postal a: c/RIERETA, 24, BAIXOS, 08001 de Barcelona, o per correu electrònic a protecciodedades@arrelsfundacio.org.

En ambdós casos, el titular de les dades haurà d’adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia del seu DNI.

Objectius de la recollida de dades

D’acord amb l’art. 5, de la LOPD, s’informa a l’usuari que les seves dades seran incorporades en fitxers dels quals és responsable ARRELS FUNDACIÓ, amb la finalitat de gestionar la pàgina web, així com tramitar els dubtes, consultes i inscripcions.

Quan es sol·liciti la complementació d’un formulari en el què es recullin dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la finalitat del tractament, de la identitat i direcció del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat del titular de les dades d’exercir els drets d’accés, certificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.

Al mateix temps, els usuaris autoritzen expressament a la fundació a trametre’ls informació comercial via electrònica, respecte de novetats en l’àmbit dels productes i serveis que dona; en el supòsit que no vulguin rebre l’esmentada informació només caldrà notificar-ho via correu electrònic a protecciodedades@arrelsfundacio.org en qualsevol moment.

L’usuari haurà de complementar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actuals. En cas que l’usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s’entendrà que en té el consentiment exprés, i que ella ens atorga autorització per fer el tractament descrit anteriorment. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de la complementació del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

L’usuari ha de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades per tal de mantenir-les degudament actualitzades.

Ús de cookies

Aquest web utilitza cookies quan un usuari hi navega. Les cookies són uns petits fitxers de dades que el servidor d’Internet tramet al navegador i que li són retornats posteriorment en cada nova petició. Aquests fitxers s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i permeten al sistema recordar característiques o preferències de navegació de sessions anteriors. En qualsevol moment l’usuari pot desactivar el tractament de dades mitjançant cookies seguint les instruccions del seu navegador.

Google Analytics

Aquest web fa servir Google Analytics per conèixer la manera en que és buscat, accedit i utilitzat pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com per exemple l’adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre els programes i les màquines de navegació, etc.

Google Analytics és un servei analític del web, deixat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Google Analytics fa servir cookies, que són arxius de text, ubicats en el seu ordinador, per ajudar al web a analitzar l’ús que en fan els usuaris. La informació que genera la cookie quant a l’ús del web (incloent la seva adreça IP) serà directament tramesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google farà servir aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista de l’ús del web, recopilant informes de la seva activitat i fent altres serveis relacionats amb aquesta activitat i l’ús d’Internet.

Google podrà trametre aquesta informació a tercers quan així li demani la legislació, o quan els esmentats tercers processin la informació per compte de Google. L’usuari pot inhabilitar el tractament de les dades o la informació mitjançant l’ús de les cookies a través de la configuració apropiada de la gestió de cookies del seu navegador.

Us recordem que els principals navegadors permeten bloquejar o eliminar les cookies del seu sistema. Per a més informació sobre la gestió de les cookies, l’usuari podrà consultar la política de privacitat de Google Analytics, contemplada al següent web, o bé consultarà les opcions que ofereixi el seu propi navegador en relació al tractament de les cookies.

Canvis en les condicions d’ús, avís legal i política de privacitat d’aquest web

ARRELS FUNDACIÓ es reserva el dret de fer canvis unilateralment en les condicions d’ús, avís legal i política de privacitat d’aquest web. ARRELS FUNDACIÓ publicarà els esmentats canvis en el web, essent responsabilitat de l’usuari verificar-ho periòdicament. La utilització d’aquest web, posterior a la publicació dels canvis en la política d’ús com del necessari i legítim tractament de dades personals, constitueix tàcitament la seva acceptació.

Per a qualsevol aclariment, si us plau, no dubteu a contactar amb ARRELS FUNDACIÓ.