Sala de premsa

Quantes persones dormen al carrer?

En general, no tenim dades exactes ni actualitzades que permetin dimensionar la problemàtica.

  • A Barcelona sí sabem quantes persones dormen al ras perquè de manera habitual es realitzen recomptes. A l’últim, realitzat per Arrels Fundació el 10 de juny de 2021, es van comptabilitzar 1.064 persones. Més informació.
  • A Catalunya no tenim una dada actualitzada. Les últimes xifres són de l’any 2017 i sorgeixen de l’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya, que parla de 5.571 persones vivint al carrer o en albergs. Aquestes xifres tenen en compte només les persones que són conegudes pels serveis socials. Tampoc es fan recomptes a tots els municipis. Més informació.
  • A l’Estat espanyol les dades que hi ha les dona l’Institut Nacional d’Estadística cada dos anys però només comptabilitzen les persones que fan ús dels recursos d’allotjament i de menjador i deixen fora altres persones que dormen al carrer i no utilitzen aquests recursos. Més informació.
  • A la Unió Europea no hi ha criteris comuns entre els diferents països per comptabilitzar quantes persones dormen al carrer i no tenen una llar ni tampoc hi ha una xifra total. Més informació.

Visita els apartats del nostre web per saber més sobre la problemàtica del sensellarisme i conèixer millor la situació de les persones que viuen al carrer a Barcelona.

 

Què fem des d’Arrels?

Des de 1987, atenem i orientem les persones sense llar que viuen als carrers de Barcelona. Durant l’any 2020 hem atès 2.628 persones, una xifra lleugerament superior a la del 2019 i que significa un augment del 47% respecte fa cinc anys. A 1.170 d’aquestes persones les hem atès per primera vegada.

  • L’equip de carrer ha visitat 681 persones que dormen al ras.
  • Hem garantit l’allotjament estable a 235 persones. Hem seguit apostant per l’habitatge estable i pels espais de baixa exigència.
  • Pel centre obert han passat 2.139 persones demanant orientació, fer ús de serveis útils o resguardar-se.
  • Hem acomiadat 66 persones sense llar que ens han deixat durant el 2020 a Barcelona (19 d’elles van morir al carrer). De mitjana tenien 56 anys, 26 menys que la resta de la població.