Actualment a Catalunya no se sap el nombre exacte de persones que dormen al carrer ni les seves necessitats.

Tenir aquestes dades és imprescindible per millorar els serveis que se’ls ofereixen i elaborar polítiques efectives.

Dues eines útils són el recompte i el cens de persones sense llar.

El recompte ens permet conèixer les xifres

Amb el cens ens preguntem: Què en sabem d'elles? >