El cens

El cens és el segon pas per afrontar el sensellarisme i serveix per detectar la situació i les necessitats de les persones que dormen al carrer.