Organitza un cens

A Arrels hem elaborat una guia pràctica per animar nous municipis a organitzar censos i ampliar, així, el que sabem de les persones que viuen al carrer a Catalunya. Resumim els aspectes més importants a tenir en compte i algunes recomanacions.

Descarrega la guia

 

Qui organitza el cens?

 • Aliança entre agents públics i privats que treballen amb persones sense llar.
 • Ajuntaments, consells comarcals o qualsevol ens públic.
 • Entitat o entitats socials del territori.
 • Grup de ciutadans i ciutadanes.

 

Quines eines s’utilitzen?

L’eina que utilitzem des d’Arrels Fundació és una enquesta que té l’objectiu de conèixer l’índex de vulnerabilitat de les persones sense llar entrevistades i rep el nom de VI-SPDAT (de l’acrònim en anglès Vulnerability Index – Service Prioritisation Decision Assistance Tool). Ho fem en el marc de la campanya europea per acabar amb el sensellarisme impulsada per l’entitat britànica World Habitat.

 

Quan es fa el cens?

La tria de la data i l’hora per fer el cens no és un tema menor; cal buscar una nit tranquil·la que reflecteixi l’activitat nocturna habitual del municipi.
• Una nit de dilluns a dijous, entre les 00h i les 5h.
• Una data prèvia al cobrament de les prestacions per assegurar-nos que les persones que habitualment dormen al carrer no hauran pagat una pensió per passar-hi la nit.

 

Quins recursos humans es necessiten?

 • Equip organitzador
  S’encarrega de liderar el cens des de l’inici fins al final, d’informar el teixit associatiu, les institucions locals i la ciutadania i de cercar aliances.
 • Coordinadors/es de zona
  S’encarreguen de la coordinació d’una zona concreta del municipi i de liderar els equips voluntaris que la recorreran durant la nit del cens.
 • Equips voluntaris
  Equips formats per 2 o 3 persones voluntàries a qui s’assigna una zona del municipi. No cal tenir experiència prèvia amb persones sense llar. Només cal ser major d’edat, tenir capacitat física per aguantar el recorregut a peu i haver fet una formació per familiaritzar-se amb l’enquesta.

 

Quins recursos econòmics es necessiten?

Pots tenir en compte partides com:

 • Recursos humans d’organització i gestió. La dedicació dependrà de les dimensions del municipi i els recursos humans necessaris poden anar a càrrec d’alguna de les entitats o institucions organitzadores (amb personal propi o alguna contractació específica).
 • Disseny de materials de difusió i cartelleria.
 • Impressió d’enquestes i altres materials en paper.
 • Gratificació econòmica a les persones entrevistades. Recomanem oferir una petita gratificació econòmica —per exemple, cinc euros— per agrair la seva col·laboració.
 • Transport. Cal preveure si el desplaçament de les persones voluntàries té cost econòmic i qui l’assumeix.
 • Formacions i acollida del voluntariat.

 

Quins passos cal seguir?

 1. Constituir l’equip organitzador i cercar aliances
 2. Dividir el territori en zones i crear els mapes cartogràfics
 3. Calcular els recursos humans i econòmics necessaris
 4. Preparar les enquestes i el material de suport i formació
 5. Cercar els coordinadors/es de zona i formar-los
 6. Fer crida de voluntariat per participar al cens
 7. Gestionar inscripcions i organitzar els equips voluntaris
 8. Realitzar formació a les persones voluntàries
 9. Convocar una trobada per donar les últimes instruccions
 10. Recórrer els carrers i entrevistar les persones
 11. Avaluar l’acció i agrair la participació
 12. Analitzar les dades obtingudes i comunicar-les

A la guia pràctica t’ho expliquem pas a pas.

 

Algunes recomanacions

 • Organitza censos de forma periòdica i podràs analitzar l’evolució de la situació de les persones que viuen al teu municipi.
  Complementa l’enquesta de vulnerabilitat amb preguntes adaptades al context local.
 • Impulsa un equip organitzador que s’encarregui de liderar el procés.
  S’encarregarà d’informar el teixit associatiu, les institucions locals i la ciutadania i sumar el màxim d’agents possibles.
 • Busca col·laboració del personal que treballa als parcs urbans i d’agents policials i/o forestals
  per garantir l’accés i la seguretat en descampats i zones difícils. Algunes zones del municipi les poden recórrer equips professionals o persones voluntàries amb experiència amb persones sense llar i coneixement del territori.
 • Divideix el territori en zones amb un coordinador/a i subzones que recorrin els equips voluntaris.
  Per calcular quantes persones voluntàries es necessiten tingues en compte que cada enquesta té una durada d’uns 30 minuts i que habitualment la responen entre el 30 i el 50% de les persones a qui es proposa participar.
 • Valora si pots assignar les persones voluntàries a zones properes als seus domicilis
  per facilitar la tornada a casa en cas que el municipi no compti amb transport públic nocturn.
 • Organitza una sessió de formació prèvia amb els equips voluntaris.
  Servirà per explicar què és un cens, donar instruccions concretes, familiaritzar-se amb l’enquesta i resoldre dubtes.
 • Convida els mitjans de comunicació a cobrir el cens.
  És una oportunitat de fer visible la problemàtica i de sensibilitzar sobre la situació de les persones que viuen al carrer.
 • Analitza les dades i difon públicament la informació obtinguda
  per potenciar el coneixement de les persones sense llar, animar altres municipis a organitzar censos i aconseguir polítiques i serveis eficients que ens acostin a l’objectiu #ningúdormintalcarrer.

Contacta

Contacta’ns i t’assessorarem per organitzar un cens!

incidencia@arrelsfundacio.org
93 441 29 90