El recompte

El recompte és el primer pas per afrontar el sensellarisme i serveix per detectar quantes persones dormen al carrer en una àrea determinada.