Quines dades tenim?

A Catalunya no hi ha dades actualitzades que permetin saber quantes persones dormen al carrer.

  • D’una banda, tal com indica la infografia, sabem que 1.504 persones dormen al carrer en 12 municipis (Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Mataró, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Sabadell i Reus) perquè en els darrers anys s’han organitzat recomptes. En total, aquests 12 municipis acullen el 44% de la població catalana. Consulta l’històric de recomptes.
  • D’una altra banda, l’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya (2017), que resta pendent d’aprovació i implementació, recull dades de 719 municipis (76% del total) i xifra en 53.118 el nombre de persones que a Catalunya pateixen una situació de sensellarisme. De totes elles, 2.347 persones viuen directament al carrer. Aquestes xifres són del 2017 i tenen en compte només les persones que són conegudes pels serveis socials.

Destaquem algunes dades recollides en la diagnosi de l’Estratègia Catalana (2017):

  • 5.571 persones viuen al carrer directament o pernocten en albergs però han de passar la resta del dia al carrer.
  • 5.166 persones no tenen habitatge, és a dir, que viuen en allotjaments temporals (refugis per a dones, centres per a persones sense llar) o que sortiran, per exemple, de la presó i no tindran on anar.
  • 20.465 persones viuen en habitatges insegurs, amb problemes per pagar el lloguer, amb una ordre de desnonament o que pateixen altres situacions com violència domèstica.
  • 21.916 persones viuen en habitatges inadequats com assentaments i barraques, sense subministraments bàsics o massificats.

 

Què s’està fent?

En els darrers anys, 12 municipis catalans han decidit organitzar recomptes per saber quantes persones dormen al ras als seus carrers i tenir xifres (consulta l’històric de recomptes).

Promoure recomptes i censos és important per dimensionar la problemàtica i poder adequar o millorar les polítiques de lluita contra el sensellarisme. De fet, l’any 2015 el Parlament de Catalunya va instar el Govern de la Generalitat a realitzar recomptes cada dos anys per saber quantes persones dormen al carrer al territori català.

El repte, però, va més enllà: tenir una visió catalana del sensellarisme i una estratègia comuna. En aquest sentit, des de fa uns anys s’està treballant per crear l’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya. La iniciativa s’impulsa des de la Generalitat, en col·laboració amb municipis, agents i entitats socials i destaca la importància d’eines com els recomptes i el model Housing First. En l’actualitat, està pendent d’aprovació per part del Govern català.

 

Qui no ha organitzat cap recompte?

Des d’Arrels creiem que cal realitzar recomptes a tots els municipis de Catalunya, que en són 947. Per començar, proposem centrar-nos en els 66 municipis de més de 20.000 habitants, ja que acullen el 72% de la població catalana i seria una gran mostra per dimensionar la problemàtica. Organitza un recompte al teu municipi!