Quines dades tenim?

A l’Estat espanyol no existeixen dades exactes que permetin saber el nombre de persones sense llar. Les dades que tenim les dona l’Institut Nacional d’Estadística de dues maneres:

 • L’enquesta sobre els centres i serveis d’atenció a persones sense llar a tot l’Estat que l’INE fa cada dos anys. L’últim recull d’aquest tipus és de l’any 2016 i parla d’una mitjana diària de 16.437 persones sense llar allotjades en aquests centres.
 • L’enquesta sobre les persones sense llar, que comptabilitza les persones que dormen en albergs i altres tipus de centres d’allotjament i que mengen en menjadors socials. Les últimes dades són de l’any 2012 i parlen de 22.938 persones sense llar ateses als recursos d’allotjament i restauració a tot l’Estat.

L’enquesta del 2012 permet saber algunes coses sobre les 22.938 persones sense llar entrevistades:

 • El 80% són homes i gairebé el 20% són dones.
 • L’edat mitjana és de 42,7 anys.
 • El 54,2% de les persones tenen nacionalitat espanyola i el 45,8% procedeixen d’altres països.
 • La pèrdua de la feina (45%), no poder fer front al pagament de l’habitatge (26%) i la separació de la parella (20,9%) són els motius principals que expliquen les persones sobre la seva situació de carrer.
 • Per comunitat autònoma, Catalunya, Madrid i Andalusia són els territoris que acullen més persones sense llar (21,3%, 15,4% i 13,1%, respectivament). Aquesta informació, però, s’ha de llegir sabent que l’enquesta compta les persones sense llar que utilitzen centres d’allotjament i menjadors socials, és a dir, que quant més s’inverteix en recursos més persones s’atenen i més es visualitza la problemàtica. De mitjana, cada 100.000 habitants hi ha 71,3 persones sense llar.

A banda de les dades de l’INE, els recomptes organitzats en diferents territoris ens indiquen que, com a mínim, existeixen 3.439 persones dormint al carrer a l’Estat espanyol. Es tracta de recomptes organitzats de forma independent entre els anys 2016 i 2018, seguint metodologies diferents. Cal tenir en compte que l’abast territorial tampoc coincideix perquè és municipal, provincial o autonòmic, segons el cas.

 • Catalunya. Sabem que 1.301 persones dormen al carrer en deu municipis catalans (Terrassa, Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Girona, Tarragona, Lleida, Mataró i Reus) perquè en els darrers anys s’han organitzat recomptes. Més informació.
 • Madrid. A la Comunitat de Madrid es van localitzar 919 persones dormint al carrer, en un recompte de desembre de 2016 (524 persones dormien a la capital i la resta repartits en 16 municipis madrilenys). Més informació.
 • País Basc. En un recompte realitzat de forma simultània en 24 municipis bascs la nit del 26 al 27 d’octubre de 2016, es van comptar 274 persones dormint al carrer i 1.735 allotjades en equipaments, un total de 2.009 persones sense llar. De les 274 persones, la majoria dormien als carrers de Bilbao (112 persones), Sant Sebastià (48 persones) i Vitòria (30 persones). Més informació.
 • Galícia. En el recompte del 21 de març de 2017 es van comptar 340 persones sense llar en set municipis: A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra i Vigo. D’aquestes persones, 125 dormien directament al carrer i 215 s’allotjaven en albergs. Més informació.
 • Saragossa. El 17 de novembre de 2016 es van detectar 126 persones vivint al carrer a Saragossa i 347 allotjades en equipaments, un total de 473 persones sense llar. Més informació.
 • Mallorca. Un total de 209 persones viuen al carrer, de les quals 188 es van localitzar a Palma i 21 a diferents municipis de la illa. Més informació.
 • València. Un total de 404 persones dormen al carrer a la ciutat de València, segons el recompte organitzat a l’abril de 2016. Més informació.
 • Las Palmas de Gran Canària. L’abril de 2016 es van comptabilitzar 81 persones dormint al carrer (72 homes i 9 dones). Més informació.

Les entitats socials que arreu de l’Estat treballen amb persones en situació de sense llar calculen que la xifra oscil·la entre les 30.000 i les 40.000 persones.

Què s’està fent?

A l’Estat espanyol no existeix una política clara i efectiva per lluitar contra el sensellarisme i prevenir-lo.

D’una banda, destaca el fet que el Govern espanyol encara no ha ratificat la Carta Social Europea i el seu protocol addicional, indispensables per avançar en el dret a l’habitatge.

D’una altra banda, l’any 2015 el Consell de Ministres va aprovar l’Estratègia Nacional Integral per a Persones Sense Llar 2015-2020, amb l’objectiu de ser un instrument per crear un marc d’actuació vers el sensellarisme. Les comunitats autònomes també la van signar però aquesta estratègia mai s’ha posat en marxa ni s’ha dotat de pressupost.

El document de l’Estratègia Nacional Integral per a Persones Sense Llar agafa com a punt de partida les dades de l’INE de l’any 2012 – 22.938 persones llar – i fa una estimació de les persones que realment podrien estar vivint al carrer a tot l’Estat: entre 30.250 persones i 36.300 persones. La dada es podria saber, però, si a tots els diferents municipis es fessin recomptes.