Quines dades tenim?

A Barcelona hi ha, com a mínim, 4.845 persones sense llar. Des de l’any 2008, les dades s’actualitzen de manera periòdica (consulta l’històric de recomptes). Gràcies als recomptes, censos i enquestes sabem que:

  • 3.046 persones s’allotgen als recursos públics i privats que existeixen a la ciutat (segons el recompte de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar, de maig de 2021). Concretament, 1.741 places es troben en allotjaments públics i concertats i les 1.305 restants formen part d’entitats socials privades.
  • Segons dades de l’Ajuntament, 735 persones (adults i infants) viuen en assentaments informals a Barcelona, és a dir, a solars i fàbriques en desús i locals amb dinàmica d’assentament.

L’enquesta que organitzem anualment des d’Arrels ens permet conèixer la situació de les persones que viuen al ras a la ciutat. En l’última, realitzada la nit del 10 de juny de 2021, vam entrevistar 289 persones que viuen al carrer. Els primers resultats mostren dades preocupants:

  • Augmenta el nombre de persones que diuen haver patit una agressió, un 6% més que fa dos anys.
  • La mitjana del temps de vida al carrer arriba als 4 anys i 8 mesos, una dada preocupant que ha augmentat en comparació a l’any 2019.
  • El 69% de les persones enquestades es troba en una situació de vulnerabilitat alta o mitjana.

Aquesta acció s’emmarca en la campanya europea per acabar amb el sensellarisme, impulsada per l’organització World Habitat, i ens ha permès entrevistar més de 1.400 persones entre 2016 i 2019. L’informe Viure al carrer a Barcelona. Radiografia d’una ciutat sense llar analitza amb profunditat les dades obtingudes durant els censos a Barcelona i les complementa amb altres dades i amb les reflexions de persones que han viscut al carrer i de professionals.

 

 

 

Viure al carrer durant la pandèmia

En l’enquesta a persones que viuen al carrer, organitzada per Arrels el passat 10 de juny de 2021:

  • El 27% de les persones enquestades ens ha explicat que viu al carrer des de fa un any o menys, és a dir, que ha començat a viure al ras durant la pandèmia.
  • El 19% de les persones diu que ja està vacunada o que ha rebut alguna de les dosis de la vacuna contra la covid-19; es tracta d’un percentatge que en les darreres setmanes haurà augmentat, ja que s’ha començat a vacunar les persones sense llar a diferents centres, entre ells Arrels.
  • El 59% afirma tenir un estat de salut delicat i el 19% de les persones explica que té alguna malaltia crònica.
  • Més informació.

L’any 2020 vam dir adéu a 66 persones que vivien al carrer o que havien viscut al carrer a Barcelona i que van morir en el darrer any. Tenien, de mitjana, 56 anys; això significa 26 anys menys que la resta de barcelonins i barcelonines que també ens han deixat.

 

Què s’està fent?

A Barcelona es treballa des de fa anys per lluitar contra la problemàtica del sensellarisme. Des de l’any 2008, la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (de la qual formen part una trentena d’entitats socials, com Arrels, i l’Ajuntament de Barcelona) organitza recomptes de manera periòdica per saber quantes persones dormen als carrers de la ciutat i dimensionar la problemàtica. Consulta l’històric de recomptes.

En l’àmbit municipal existeix també el Pla de lluita contra el sensellarisme 2016-2020 impulsat per l’Ajuntament amb l’objectiu de detallar les polítiques a desenvolupar per abordar la problemàtica del sensellarisme.

Malgrat tots aquests esforços i recursos emprats, el fet de dormir al carrer no es considera una situació d’urgència a Barcelona i els reptes encara són molts. Cal anar més enllà, amb polítiques i recursos que mirin a mig i llarg termini i, mentrestant, habilitar espais a cada barri perquè les persones tinguin un lloc segur on estar.

En qualsevol cas, l’objectiu hauria de ser poder donar estabilitat a la persona i que aquesta sàpiga que, una vegada que surti del carrer, ja no hi tornarà.