Expert Link és una xarxa nascuda al Regne Unit formada per persones amb experiència en viure al carrer i altres temes com salut mental i addiccions. El seu objectiu és donar veu a les persones sense llar, amb problemes de salut mental, abusos i addiccions perquè col·laborin en la millora dels serveis que se’ls ofereixen i les polítiques que es desenvolupen.

El projecte va néixer de la mà de David Ford que, quan vivia al carrer, es va adonar que a cap dels serveis on assistia per rebre ajuda mai era preguntat per la seva opinió, de manera que ell, com moltes d’altres persones sense llar, se sentien invisibles ja que a l’hora de dissenyar i millorar els serveis ningú comptava amb ells. “Nosaltres érem les últimes persones a ser preguntades, quan hauríem d’haver estat les primeres”, assenyala.

Des d’aquell moment va voler canviar aquesta situació des de dins i, després de molts anys de treballar i col·laborar en diversos projectes, serveis i grups relacionats amb el sensellarisme, va impulsar la xarxa Expert Link. La iniciativa té l’objectiu de millorar, dissenyar i avaluar els serveis que s’ofereixen tant a les persones sense llar com a les persones amb addiccions o problemes de salut mental, sempre comptant amb la seva participació directa, la seva opinió i els seus punts de vista.

Expert Link també defensa un treball en xarxa entre les diverses problemàtiques que presenten aquestes persones ja que moltes d’elles com les addiccions, la salut mental, l’abús i el sensellarisme estan interconnectades i tractar-les aïlladament resulta poc efectiu.

Altres projectes similars arreu d’Europa

Ni a Catalunya ni a Espanya existeix cap projecte ni iniciativa semblant a Expert Link però a la resta d’Europa sí que es poden trobar un parell d’experiències similars.

Un primer exemple és l’organització HOPE (HOmless PEople), una xarxa nascuda al 2011 a Luxemburg, encara en una fase embrionària creada i formada només per persones sense llar, sense presència de cap mena de professionals. El seu objectiu és crear una xarxa a nivell europeu per posar sobre la taula el problema del sensellarisme i servir de connexió entre les ONG que ja existeixen i les persones que viuen al carrer.

També existeix l’organització danesa SAND, que treballa a nivell nacional. Està creada per persones sense llar i aquestes formen la totalitat de l’equip directiu. No es tracta d’una entitat que presti serveis directament sinó que la seva finalitat és fer pressió en favor del col·lectiu de les persones sense llar davant el govern danès.		
	

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.