Persones sense llar a Barcelona: qui són i com són de vulnerables?

Resultats del cens de persones sense llar a Barcelona

Les nits del 6, 7 i 8 de juny del 2017 vam sortir pels carrers de Barcelona per entrevistar les persones que dormen al ras i saber com és de vulnerable la seva situació. De les 1.026 persones que sabem que viuen al carrer vam localitzar 905 i, d’aquestes, 358 van voler respondre les nostres preguntes. El 75% pateixen una situació bastant o molt vulnerable i un 31,6% afirmen haver estat víctimes d’agressions físiques i/o verbals.

El cens de persones que dormen al carrer a Barcelona s’emmarca en l’European End Street Homeless Campaig, una campanya que pretén acabar amb el sensellarisme de carrer a Europa abans de l’any 2020. A Barcelona es va fer per primera vegada el 2016 i el 2017 es va tornar a repetir gràcies a la implicació de 400 persones voluntàries.

Hem preguntat sobre la seva trajectòria de sensellarisme, si pateixen o no violència, sobre l’ús dels serveis mèdics i l’estat de salut, etc. El resultat ens constata una realitat: tres de cada quatre persones entrevistades i que viuen al carrer es troben en una situació bastant o molt vulnerable. Aquí podeu descarregar el document en pdf.

Compartim els detalls però, abans, destaquem que:

 • Qualsevol persona necessita menjar, sentir-se protegida, tenir bona salut… Tots i totes tenim dret a estar empadronats, poder anar al metge, tenir una llar i tenir el suport de serveis socials.
 • A Barcelona, 1.026 persones dormen al carrer, un 56% més que l’any 2008. De totes aquestes persones, 358 han contestat la nostra enquesta. Els resultats que detallem es basen en les seves respostes.

 

situació de vulnerabilitat del cens 2017

 

 

com-es-de-vulnerable

 • El grau de vulnerabilitat és el resultat de sumar diferents aspectes: l’estat de salut de la persona, si ha patit o no agressions, el temps que fa que viu al carrer, l’edat, la situació administrativa, etc. Segons el cens realitzat el 2017, el 18,7% de les persones pateixen una situació de vulnerabilitat elevada, el que significa que necessiten una intervenció social prioritària. Aquesta xifra és similar a la del 2016. Si sumem les persones que presenten un grau de vulnerabilitat elevat i mig, parlem del 75,4% de les persones.
 • Segons el gènere, les dones presenten un grau de vulnerabilitat més elevat: una de cada quatre pateix un grau de vulnerabilitat elevat.
 • Del total de persones entrevistades, el 84,1% són homes i el 8,9% són dones. El 7% es consideren altres.
 • 45 anys de mitjana d’edat. La majoria de les persones tenen entre 25 i 55 anys.
 • Les persones entrevistades tenen en un 33,5% nacionalitat espanyola. El 38,3% són comunitàries i el 24,9% extracomunitàries. Més de la meitat, el 55%, viuen a Barcelona des de fa tres anys o més.
 • Els principals països de procedència són l’Estat espanyol (33,5%), Romania (18,4%), Itàlia (8,7%) i el Marroc (5,9%).

 

pastilla-cartro-quina-situacio-tenen

SituacioSenseLlarBarcelona

 • 58% fa un any o més que dormen al carrer. Les persones de nacionalitat espanyola i les extracomunitàries són les que porten més temps vivint al carrer.
 • 43% empadronades a Barcelona.
 • Tres de cada quatre persones no tenen ingressos ni de prestacions, ni d’herències ni de treball en negre. El 66% de les persones no reben cap prestació; tot i que més persones reben una prestació social respecte 2016, dos terços encara no disposen d’aquests recursos.
 • Una de cada cinc persones no es pot fer càrrec de necessitats bàsiques.
 • 37,4% s’acompanyen d’un animal.
 • Augmenta fins el 14% i el 9,5% el nombre de persones que han hagut d’abandonar l’allotjament on vivien a causa del consum d’alcohol i de problemes de salut física, respectivament.

 

pastilla-cartro-reben-suport-social

suport

 

 • El 41,6% de les persones entrevistades afirmen no haver estat ateses per cap treballador/a social ni similar en els darrers sis mesos. En el cas de les persones que pateixen una vulnerabilitat més baixa, destaca el fet que gairebé dos terços no han tingut contacte amb cap referent social. Aquesta situació es repeteix en el cas de les persones que fa 6 mesos o menys que viuen al carrer.
 • El 15% de les persones enquestades diu que ha fet ús del servei d’urgències socials, en els darrers sis mesos. Les persones que presenten un grau de vulnerabilitat mig o baix gairebé no han fet servir els serveis d’urgències socials.

 

 

pastilla-cartro-poden-anar-al-metge

metge

 • 46% de les persones diuen tenir problemes de salut física.
 • 25,1% expliquen que pateixen malalties cròniques, un 5% més que les persones entrevistades ara fa un any.
 • 47,5% tenen targeta sanitària; això significa un 2% menys que l’any 2016. El 52,5% afirmen no tenir-ne o no saber-ho.
 • 1 de cada 3 persones ha necessitat rebre atenció mèdica a urgències. Aquesta xifra fins el 64% augmenta si ens fixem en el grup de persones amb més vulnerabilitat.
 • 19,9% ha estat ingressada a l’hospital.
 • 19,6% de les persones entrevistades afirmen que han necessitat una ambulància. Aquest percentatge és un 2,5% més elevat que l’any 2016 i, en el cas de les persones més vulnerables significa afecta al 52,3%.
 • Al cens que hem realitzat durant el 2017 hem trobat una dona embarassada vivint al carrer.

 

pastilla-cartro-se-senten-protegides

protegides

 • El 31,6% de les persones entrevistades afirmen haver estat víctimes de violència física i/o verbal, un percentatge que puja molt més en el grup de les persones més vulnerables. En el cas de les dones, el 40,6% afirmen haver estat víctimes d’agressions físiques i/o verbals.
 • El 20,1% de les persones entrevistades afirmen tenir causes legals pendents amb la justícia i el 15,4% diuen haver estat retingudes en algun moment a comissaria.
 • El 4,2% de les persones entrevistades també diuen que han estat forçades, enganyades o pressionades a fer alguna cosa contra la seva voluntat. En el cas de les persones més joves, aquest risc és més elevat. En aquest sentit, un 8,7% expressa haver tingut alguna conducta arriscada.

 

Més informació:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.