Pla de lluita contra el sensellarisme 2016-2020


El Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona 2016-2020 va ser aprovat a desembre de 2016 i compta amb la participació de totes les entitats i institucions que pertanyen a la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar (XAPSLL) i amb persones que viuen o han passat per situacions de sensellarisme. Entre els objectius destaquen la voluntat de fer front a l’exclusió habitacional dels col·lectius més vulnerables, d’assegurar els mínims vitals a tota la població i d’articular uns serveis socials bàsics d’atenció integral prioritzant l’autonomia personal.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.