Guia Housing First Europa


És la guia de referència sobre com implementar i fer funcionar el Housing First a Europa. El Housing First ha demostrat la seva alta efectivitat en la lluita contra el sensellarisme i aquesta guia pretén oferir la informació necessària per implementar, dotar de personal i fer funcionar un programa Housing First efectiu. La guia és producte d’un equip multinacional amb experiència operativa en Housing First en diferents estats europeus i vol ser útil per als diferents grups d’interès de cada país, especialment les entitats proveïdores de serveis, les persones investigadores i les responsables de polítiques.

Llegeix l’informe.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.