‘La situació del sensellarisme a Barcelona. Evolució i polítiques d’intervenció’ és el títol de l’ informe on es presenten de manera conjunta les sèries de dades quantitatives recollides de manera periòdica per la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona i els resultats de la recerca qualitativa que s’ha portat a terme durant el 2015. El seu objecte és contribuir al coneixement dels processos d’exclusió residencial a Barcelona i guiar la revisió de l’estratègia d’actuació d’entitats i administracions per a la producció conjunta i coordinada de polítiques d’intervenció i suport a les persones sense llar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.